Regler för Padel

Padelns regler påminner om Tennisens med några undantag.

Regler för Padel

Man spelar alltid dubbel (4 spelare).
Första poängen i varje game skall servas från höger sida av mittmärket, serven skall slås över nät och träffa serverutan på diagonalt motsatt sida innan mottagaren returnerar bollen, därefter alternerar man sida tills gamet är färdigspelat.

Vid serve får bollen ej träffa sidogaller, endast glaset är i spel vid serven.Vid serve måste bollen först studsa i marken bakom servelinjen. Serven sker med en så kallad underhandsserv, dvs. racketen får inte träffa bollen över höften.

Man har två servar.

Linjerna i banan är endast i bruk vid serv, därefter är hela banan spelplan.
Bollen får aldrig träffa gallret/glaset på motståndarens sida om bollen inte studsar i marken först.

Man får spela volley, halvvolley samt låta bollen studsa i marken och upp på sido- och/eller bakväggen, därefter slå tillbaka bollen innan den studsar en andra gång.
Man får även slå bollen i glasväggarna på egen planhalva för att få över bollen på motståndarens planhalva.

Poängen är förlorad

Om bollen studsar två gånger på din sida, eller en spelare träffas av bollen.

Bollen får inte spelas direkt i motståndarens sido-/bakvägg utan måste alltid träffa marken först.

Poängräkning

Padel använder Tennisens poängräkningssystem, 15-30-40-fördel samt game och set där matcherna spelas i bäst av tre/fem set, med tiebreak vid 6-6 lika i varje set.

The International Padel Federation
har satt ihop ett komplett regelverk som ni hittar här »

Telegatan 3, 571 38 Nässjö
info@hoglandetspadelcenter.se
070-288 51 28